Bình Định chi hơn 1.300 tỉ đồng khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai

UBND tỉnh Bình Định phê duyệt là tổng mức đầu tư xây dựng 9 dự án thành phần của dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Bình Định là 1.301 tỉ đồng.

Ngày 8.6, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Bình Định.

Theo đó, dự án sẽ cập nhật, tổng hợp quy mô đầu tư xây dựng và tổng mức đầu tư xây dựng của 9 dự án thành phần đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt là 1.301 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, dự án này sẽ sửa chữa, nâng cấp nhiều đoạn đê, kè đã bị xói lở, hư hỏng trên các sông Lại Giang, sông La Tinh, sông Cạn, sông Kôn, sông Hà Thanh. Đồng thời, dự án cũng sẽ xây dựng mới 10 công trình cầu trên các tuyến đường, sửa chữa, nâng cấp 8 tuyến đường tỉnh, 3 tuyến đường huyện, liên xã bị hư hỏng nặng và sửa chữa nâng cấp các đập dâng, hệ thống tưới tiêu…