Lịch cắt điện ở Bình Định ngày mai 27/6

BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 27/6.

Tổng Công ty điện lực miền Trung thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định, thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 27/6 như sau:

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 27/6 cụ thể như sau: