Không xem xét bồi thường 61m2 đất theo giá đất nông nghiệp cho hộ bà Nguyễn Thị Đẹp ở P.Bùi Thị Xuân

Bà Nguyễn Thị Đẹp ở tổ 08, khu phố 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn yêu cầu bồi thường phần diện tích 61m2 đất theo giá đất nông nghiệp do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường trục Đông – Tây kết nối đường Tây tỉnh (ĐT 638).

Sáng 19/5, tỉnh Bình Định khởi công dự án tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ. Ảnh: Mỹ Bình

Ngày 19 tháng 5 năm 2022 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì đối thoại với hộ bà Nguyễn Thị Đẹp (theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2317/UBND-TD ngày 29 tháng 4 năm 2022).

Đại diện các các cơ quan chức năng của tỉnh thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ và đề xuất giải quyết khiếu nại đối với hộ bà Nguyễn Thị Đẹp của Thanh tra tỉnh. Theo đó: Không công nhận nội dung đơn của hộ bà Nguyễn Thị Đẹp khiếu nại yêu cầu bồi thường phần diện tích 61m2 đất theo giá đất nông nghiệp cho hộ bà do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường trục Đông – Tây kết nối đường Tây tỉnh (ĐT 638).

Bà Nguyễn Thị Đẹp được mời tham gia đối thoại nhưng vắng mặt không có lý do.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc và kết quả đối thoại với hộ bà Nguyễn Thị Đẹp; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, cho thấy: Thửa đất bà Nguyễn Thị Đẹp sử dụng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH02912 ngày 11 tháng 6 năm 2020, loại đất rừng sản xuất, diện tích 2.010,3m2.

Sau đó, bà Đẹp bán 01 phần diện tích đất cho ông Nguyễn Ngọc Phú.

Đến ngày 24 tháng 7 năm 2020 được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS03158, diện tích 1.157,6m2, loại đất rừng sản xuất cho bà Nguyễn Thị Đẹp.

Theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường trục Đông – Tây kết nối đường Tây tỉnh (ĐT 638), hộ bà Nguyễn Thị Đẹp bị thu hồi 01 phần thửa đất số 02, TD 06-2021, diện tích thu hồi 61m2, loại đất RSX.

Vì thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là loại đất rừng sản xuất nên Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đã tính toán bồi thường theo giá đất lâm nghiệp là đúng theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Do đó, việc hộ bà Nguyễn Thị Đẹp yêu cầu bồi thường phần diện tích 61m2 đất theo giá đất nông nghiệp cho hộ bà do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Tuyến đường Trục Đông – Tây kết nối đường Tây tỉnh (ĐT 638) là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 31tháng 05năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đã giữ nguyên chủ trương không xem xét bồi thường phần diện tích 61m2 đất theo giá đất nông nghiệp cho hộ bà Nguyễn Thị Đẹp do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án xây dựng xây dựng Tuyến đường Trục Đông – Tây kết nối đường Tây tỉnh (ĐT 638).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức công bố và giao quyết định này đến hộ bà Nguyễn Thị Đẹp trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ban hành quyết định để thi hành.

Trong thời hạn luật định, bà Nguyễn Thị Đẹp không đồng ý với quyết định này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành ch nh tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Tra Chính Phủ